Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar népdalstílusok-dudanóták

2009.02.11

http://www.youtube.com/watch?v=cdpggr7N5HQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TMDyj5bKuLk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XP-8GPLHO4g&feature=related

Dudanóta-kanásztánc stílusSzegedi duda Menyecske fejes duda

....A jobb első lábcsonkba a duda emlőjét vagy fújtatóját, a bal lábcsonkba a duda burdonsípját, a bordót, a nyaki nyílásba pedig a kecske-, kos- vagy emberfej formájú dudafejet illesztik. A dudafejhez csatlakozik a magyar duda sajátos sípszárja, a billegető

Valószínűleg a középkori Európa mulattató-joculátor hagyományának leszármazottja. Szövegmotívumainak nagy része ebből a néha vaskos humorú nevettető készletből tartott fenn emlékeket. Zenei rokonsága középkori európai tánczenében, vágáns dalokban, olykor "magasabb rendű" műfajokba (liturgikus játék, többszólamúság, tropusok) beillesztett "könnyűzenei" szakaszokban mutatható ki. Elterjedtsége országos népszerűségre vall. Egész Nyugat-Európában és a történelmi dallamok között is sok található belőlük.

Formai jellemzők:

A dallam kis motívumokból, mozaikszerű szerkesztéssel épül fel. A szerkezet nem stabil (sok változat!). Jellegzetes ritmuskategóriákhoz kapcsolódik (duda-, kanásztánc).Kecske fejes duda

A magyar duda egynyelvű nádsípokkal működik. A dallamsíp, a prím hangterjedelme egy oktáv, alaphangja a' körül van, a bordó ez alatt két oktávval szól. A kontrasíp nyitva a dallamsíp alaphangján, befogott lyukkal egy kvarttal mélyebben szól. A magyar duda dallamsípján sok más kelet-európai dudához hasonlóan bolhalyuk is található, melynek megnyitásával egyes hangok félhanggal felfelé módosíthatók

Duda-ritmus

 

"Ángyom asszony..."
"Pista bácsi, János bácsi..."
"Aki dudás akar lenni..."
"Arra gyere amőre én..."

Kanásztánc-ritmus

 

"Elvesztettem a kecskéket..."
"A jó lovas katonának..."
"Száztalléros katonának..."
"Kertbe virágot szedtem..."

A szövegre jellemző a vegyes mulattató, táncnóta anyag, táncszók, párosítók, nonszensz szövegek, halandzsák, kryptádiák. Gyakoriak a középkori műformákra visszavezethető szövegek is (gúnydalok, csúfolódók: pl. "Jöjjön haza édesanyám", rosszasszony-, részeges asszony-, részeg ember-csúfolók stb.).

Formailag e dalok egyik csoportjával állnak rokonságban a kis-kvintváltó dallamok is. Formaelvük keleti rokon népeinknél is megtalálható, de a középkori európai dallamosságban is kedvelt.

 

"Szeretik a tik a meggyet..."
"Este későn faluvégen jártam..."
"Virágos kenderem..."

A népdaltípusok rendezése során itt kaptak helyet - tisztán mechanikus besorolással - a máshova nem kapcsolható nagyívű, kezdősor-ismétlő formák.

 

"Két szál pünkösdrózsa..."
"Hajnallik, hajnallik..."
"Mikor guláslegény voltam..."

Forrás: Gigitális Népzenei Olvasókönyv

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.