Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A magyarság zeneszerszámai - Hosszifurugla

2019.11.01

Kezdjük egy személyes megjegyzéssel! Barátaimtól 50. születésnapomra (nem ma volt) kaptam egy három lyukú 98 cm-es hosszúfurulyát. Örömöm leírhatatlan volt. Csodálatos bodzafából készült hangszert vehettem a kezembe. Fogástáblázatot nem találtam hozzá, így több szakemberhez, értő furulyáshoz fordultam. Jó tanácsokkal láttak el, s néhány dallamot már tudok is rajta játszani. Jó szándékú segítséget továbbra is várok.

 

S akkor nézzük a lényeget!

Hosszú furulya

A hosszú furulya hossza a közönséges furulyákénak két-háromszorosa, 85–100 cm. Általában öt hangképző nyílása a hangszer testének alsó részénél csoportosul, de a lyukak egymástól nem egyforma távolságra vannak: az alsó kettő és a felső három lyuk közelebb van egymáshoz, mint a második és a harmadik lyuk közötti távolság.

A hangszer főbb méreteit Herman Ottó a 19. század végén így írta le: hossza két és fél sukk és négy ujj. Alulról fél sukkra van az első lyuk, egy sukkra a legfelső. Az alsó két lyuk között két ujjnyi, a felső három között egy-egy hüvelykujjnyi a távköz. A maradék a második és a harmadik lyuk közötti nagyobb távolságot adja.

Legjellemzőbb építési anyaga a többi népi furulyaféleséghez hasonlóan a bodzafa. Vagy hosszú, egyenes ágat fúrnak ki a két vége felől, vagy két-három kifúrt darabból csapolják össze a hangszer testét. Kívülről vékony falúra ledolgozzák, majd a felső végétől egy mutatóujj íznyi távolságra elkészítik a félhold alakú szélhasító nyílást, a holdlikat. Dugóját, a nyelvet fagyöngyből készítik. A hosszú furulya testének átmérője, sípszerkezetének méretei azonosak a nagyobb méretű közönséges furulyákéval. A befúvó nyílás itt is a hangszer hátoldalánál, a hangképző nyílásokkal átellenben van.

Hosszú furulyán legkényelmesebben állva vagy hanyatt fekve lehet játszani. Hosszúsága miatt álló helyzetben felemelt fejjel, lefelé kinyújtott karokkal, a testtel párhuzamosan lehet csak tartani. A legalsó két lyukat a jobb kéz középső, néha gyűrűsujja és a mutatóujja fedi, majd a bal kéz gyűrűs-, középső és mutatóujja következik. Mivel a jobb kéz a hangszer hosszúsága miatt szinte függőleges helyzetben van, a második lyukat a jobb kéz mutatóujjának nem az első, hanem a harmadik íze fedi.

A hosszú furulya alaphangja e és g között van. Ha alaphangja f, akkor alaphangsora f g a b h c', de ez nagyon halkan, nehezen szólaltatható meg. A játékosok általában csak az első átfújástól, az f'-től g''-ig terjedő részt használják. A hangszer repertoárját alkotó diatonikus vagy pentaton dallamok esetén ehhez elegendő a hangszer három alsó hangképző nyílásának használata, hiszen a következő átfújás kvinttel emeli meg a hangmagasságot, ennek kitöltéséhez pedig elegendő az így rendelkezésre álló négy hang.

 

 

Éri Péter (Muzsikás együttes) csodálatos játéka

 

 

 

A furulyákról általában

 

 

A furulya az ajaksípok családjába tartozó népi hangszer. E névvel általában a hatlyukú, végén fúvós, dugós változatot jelöljük, de jelentheti a  hosszú furulyát is. A Hortobágy környékén pedig a klarinétot nevezik furulyának. – Furulya készítéshez leginkább bodza- vagy juharfát használnak. A hatlyukú furulyák átlagos hossza 30 és 50 cm között van. Furatuk átmérője 13–16 mm. A mai mo.-i furulyák furata általában egyenletes. Az erdélyi magyarok és a csángók (úgyszintén a románok) furulyáinak a furata alul összeszűkül, ennek következtében ezek hangsorának első két foka között nagy szekundnál nagyobb a távolság. Az ún. szélhasító nyílás alsó pereme hozza rezgésbe a furulyába fújt levegőt, mely a cső végét szorosan záró fadugó melletti keskeny csatornán át áramlik egyenesen a szélhasító nyílás éles peremének. – A hangképző nyilások („lyukak”) helyét a furulyakészítők legszívesebben valamilyen kész minta egy „jól magyarázó” kész furulya méretei után jelölik ki. Ha ilyen nincs kéznél, vagy a rendelkezésre álló anyag nem alkalmas (pl. rövid) ahhoz, hogy a kész beosztást rámásolják, akkor különbözőképpen mérik ki a lyukak helyét. A mérés legegyszerűbb módja az, hogy a készítő kezébe veszi a készülő furulyát, mintha játszana rajta, és megjelöli azokat a helyeket, ahol „az ujjaknak kényelmes”. Az egyik legáltalánosabb mérési elv szerint a legfelső hangképző nyílásnak a cső hosszanti felezőpontján kell lennie, s legalsó pedig annyira van a furulya alsó végétől, mint amennyi a legfelső lyuk és a szélhasító nyílás közötti távolság egyharmada. A lyukak egymás közötti távolságát egyenlően osztják el; a nagyobb méretű hatlyukú furulyákon azonban a 3. és 4. hangképző nyílás között nagyobb távolságot hagynak. – A pásztorok a furulyát – mint egyéb eszközeiket – művészi faragással, ólomöntéssel, karcolással, néha diszkrét színezéssel is (spanyolozás) díszítették. Készítettek díszes „ostornyél-furulyát”, „bot-furulyát” (amelyet ostornyélként, pásztorbotként használtak), néha olyat is, amelynek egyik fele közönséges furulya, a másik pedig harántfurulya. – A hatlyukú furulyák alaphangja az f’ és c” között változik. A hangsor általában dúr vagy mixolid. A sokféle alaphang miatt a hatlyukú népi furulyát olyan transzponáló hangszernek tekintjük, amelynek írott alaphangja (legmélyebb hangja) c’. – A furulyák hangterjedelme két és fél oktáv: c’-f” (g”’). A legfelső hangok – d”’-től – nehezen és nem mindegyik furulyán szólaltathatók meg. Paraszt furulyások a c”’ fölötti hangokat általában nem használják. Módosított hangot általában nem játszanak. A diatónia határain túllépő dallamról ki szokták jelenteni: „Nem lehet furulyán eljátszani, mert félhangos.” A jobb furulyások többnyire ismerik a módosított hang képzésének mindkét módját: a villafogást és a hangképző nyílás félig való födését; erre ritkán van szükség, ilyenkor inkább az utóbbit alkalmazzák. – Népi furulyások közt egyáltalán nem látszik szabálynak, hogy furulyázás közben a jobb kéz van alul; a furulyásoknak kb. a fele „balkezesen” fogja hangszerét. – Az eddig leírt és legáltalánosabban használt hatlyukú furulya mellett a ritkábban előforduló harántfurulya (oldalfúvós furulya, flajta, flóta) is általánosan ismert. Ennek megszólaltatása, hasonlóan a gyári fuvoláéhoz, oldalnyíláson át történik. Hangja valamivel élesebb a végén fúvós, dugós furulyáénál. Egyebekben nincs különbség a kettő között. – A csángóknál ritkán előforduló kettős vagy ikerfurulya nem egyéb, mint két egybeépített, azonos nagyságú és hangmagasságú, végén fúvós, dugós furulya, melyek egyikén hat hangképző nyílás van, a másikon nincs hangképző nyílás. – A bukovinai székelyek „szélfurulyája” szintén csak megszólaltatási módjában különbözik a közönséges furulyától: nincs külön sípszerkezete, hanem a cső peremére fújt levegővel szólaltatják meg. – Egyik változata a dunántúli hosszi furugla. – Az iskolás gyerekek által használt 7+1 hangképző nyílású, leginkább fémből készült furulya a német Blockflöté-k típusába tartozik. – Magyar furulyások általában azt játsszák hangszereiken, amit dalolnak is. A csángók hagyományos hangszeres táncdallamokat is furulyáznak. A székelyekkel együtt ismerik és játsszák a pásztor históriáját, aki elveszti juhait és efölött kesereg (hangszeres rubato-dallam), majd amikor azt hiszi, hogy megtalálta a juhokat, örömének ad kifejezést (hangszeres táncdallam). A Dunántúlon a molnár históriáját szokták furulyával előadni, akit rablók támadtak meg; furulyázásra megjelennek a kutyák és széttépik a rablókat. – Hogy mi minden funkciója lehetett a régi pásztorok és parasztok életében a furulyának, arról ma már nehéz teljes képet alkotni. A regölésnek – a köcsögduda, láncosbot, csengők mellett – fontos hangszere. A betlehemes játékban is szerepel a pásztor. Közös mulatság, tánc hangszereként – a csángók kivételével – régóta nem használják. A falusi lakosság már régebben is rangon alulinak tartotta a szegényebb réteghez tartozó pásztorok hangszere mellett mulatni. – Több furulya együttes játéka vagy esetleg furulya és egyéb hangszerek együttese, már csak a furulyák sokféle hangolása miatt is, nehezen valósítható meg. Ilyenekről – az említett regölést kivéve, ahol a többi hangszer meghatározatlan hangmagasságú ritmushangszer – nem tudunk. – Jellegzetes férfihangszer. Nők csak újabban és igen kivételes esetben játszanak rajta. – Furulyaféle hangszerek a földkerekségen mindenhol vannak. Csontból, agyagból, fából készült példányok a történelem előtti korból is ismeretesek. Ásatási leletek tanúsága szerint Mo. területén a honfoglalás előtt szintén ismerték (pl. istállóskői és szőnyi leletek). A furulya régebbi nevét – süvöltő – használják máig is a moldvai csángók: szültü. Meglepően hasonlít ehhez a cseremiszek ugyancsak furulyát jelölő sijáltös szava. Az elmúlt századokban a furulya ugyanolyan elterjedt közkedvelt hangszer volt a magyar nép (különösen pásztorok) körében, mint még századunkban is a szomszéd szlovákoknál, románoknál, délszlávoknál.

Forrás: Hickmann, H.: Flöteninstrumente (Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, 1966); Baines, A.: Woodwind Instruments and their History (London, 1956); Sárosi Bálint: A magyar népi furulya (Ethn., 1962).

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Urava85

(Regad95, 2019.02.01 11:26)

https://dr-seaweed.tumblr.com https://idolgukk.tumblr.com https://prensesparadoks.tumblr.com https://ghettonificent.tumblr.com https://rubyzrainbowz.tumblr.com https://devon-m83.tumblr.com https://songghana.tumblr.com https://daydreamergirlworld.tumblr.com https://rkimzi.tumblr.com https://mar-27.tumblr.com https://ayvidamia.tumblr.com https://littlefictionwolf.tumblr.com https://bjaubello27.tumblr.com https://oteu-reino-vem.tumblr.com https://freedom-of-lo-ve.tumblr.com

Panuz36

(Edaka33, 2019.01.31 14:40)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-noroxin-norfloxacin-400mg-en-ligne-moins-cher-site http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/69/12876/purchase-generic-clonidine-0-1mg http://www.facecool.com/profiles/blogs/ortho-tri-cyclen-ethinyl-estradiol-norgestrel-50-mg-bon-prix http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-feldene-piroxicam-envio-rapido-pela http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=22291&qa_1=ordenar-metotrexato-calidad-puerto http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ramelteon-8mg-sin-receta-en-l-nea-ecuador http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lukastab-montelukast-env-o-gratis-m http://bioimagingcore.be/q2a/60222/detrol-order-purchase-tolterodine-prescription-required http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/calcitriol-0-25mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-guatemala http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fluconazol-100mg-sin http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-metotrexato-2-5-mg-mas-barato-rep http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/decadron-dexamethason-donde-comprar-sin-receta-entrega-r-pida http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-furazolidone-100-mg-how-can-i-purchase-furoxone-no http://source1law.com/s1l/blogs/231/8567/discount-ciaton-40mg-order-online-ciaton-can-you-buy-over-the http://www.facecool.com/profiles/blogs/retrovir-zidovudine-pas-cher-sur-internet-zidovudine-france http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-gen-rico-do-cialestine-tadalafil-20mg-entrega-48 http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-carvedilol-de-forma-segura-pela-internet http://recampus.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-galantamine-8mg-online-can-i-purchase-reminyl-in http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-tadalafil-y-dapoxetine-20-60mg-sin-receta-por http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-lisitril-lisinopril-de-forma-segura-on-line http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/warfarina-5-mg-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-el

Suhuh47

(Osala33, 2019.01.30 22:22)

http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/order-valpridol-how-can-i-buy-valacyclovir-safely http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/cyclophosphamide-donde-comprar-sin-receta-de-calidad-espa-a http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/low-price-valacyclovir-1000-mg-order-online-where-to-buy-generic http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-olmesartana-benicar-pela-internet http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-repaglinide-2mg-ahora http://ex.indiagnk.com/index.php?qa=97017&qa_1=omeprazole-generique-livraison-gratuit%C3%A9-commander-omeprazole http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/sotalol-betapace-onde-comprar-sem-receita-medica-pela-internet http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-orlistat-sin-receta-de-forma-segura-rep-blica http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/buy-clonidine-0-2-mg-low-price-how-to-order-catapres-in-verified http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-phoslo-calcium-acetate-667-mg-sin http://wu-world.com/profiles/blogs/eriacta-sildenafil-citrate-100mg-livraison-48h-prix-d-une-boite http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=27692&qa_1=furosemide-furosemide-france-livraison http://bioimagingcore.be/q2a/55209/phenazopyridine-online-where-pyridium-need-prescription http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/order-baclofen-10mg-without-prescription-is-it-safe-to-buy http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ceftin-cefuroxime-de http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/keflex-500mg-bon-prix-sur-le-net-prix-keflex-pharmacie-tunisie https://www.nettingchat.com/blogs/post/59628 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/onde-posso-comprar-retrovir-300-mg-sem-receita http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-ivermectin-stromectol-de-forma-segura-brasil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-mitalis-tadalafil-20mg-acheter-du-mitalis http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/discount-amlodipine-10-mg-buy-online-reddit-buy-amlodipine-online http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/solia-desogestrel-ethinyl-estradiol-0-15-0-02mg-donde-puedo http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-salbutamol-sin-receta-mas http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/fluvoxamine-100mg-buy-without-rx-purchase-fluvoxamine-generic http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-efavirenz-200-mg-gen-rico-menor-pre-o

Axuho82

(Usimo34, 2019.01.30 11:07)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cirixivan-400-mg-sin-receta-de http://www.prds66.fr/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-trimetoprima-de-confianza http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-flutamida-con-garantia http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-decadron-0-5mg-online-buy-cheap-decadron-review http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/permethrin-30-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-clomipramina-50-mg-en-internet-ecuador http://whazzup-u.com/profiles/blogs/ciaton-tadalafil-10-mg-onde-comprar-sem-receita-via-internet http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=75360&qa_1=mesalamine-400mg-ligne-commander-acheter-mesalamine-lyon http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-de-choice-warfarin-forma-segura-no http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-glipizida-de-calidad http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-rhinocort-0-1-mg-online-how-to-purchase http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-drospirenona-ethinyl http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/sotalol-generique-site-fiable-forum-ou-acheter-sotalol-generique

Ezexe85

(Wacad79, 2019.01.29 21:12)

http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lifta-tadalafil-10-mg-sin-receta http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-fluticasona-sem-receita-medica-online-brasil http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/chloroquine-250-mg-comprar-en-farmacia-online-todo-en-medicinas http://flutes.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-zidovudina-internet-brasil http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-desogen-com-frete-gr-tis-no-brasil http://whazzup-u.com/profiles/blogs/o-commander-amaryl-glimepiride-generique-krka http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-robaxin-methocarbamol-sin-receta-al-mejor-precio http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/flibanserin-comprar-en-una-farmacia-online-r-pido-bolivia-addyi http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-achat-maxaquin-400-mg-achat-maxaquin-sur-internet-forum http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/pletal-cilostazol-en-ligne-peut-on-acheter-du-pletal-en-pharmacie http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-generico-elthyrone-levothyroxine-50mg-con-seguridad-el http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/comprar-cloxacilina-ahora-reino-de-espa-a http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vasopril-enalapril-5mg-sin-receta http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=27073&qa_1=allegra-fexofenadine-garantia-gen%26%23233 http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/imodium-2mg-order-no-prescription-where-to-buy-loperamide-fast http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/cialis-negro-tadalafil-800mg-comprar-com-frete-gr-tis-on-line-rep http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-norafexine-gen-rico-urgente http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-nizoral-ketoconazole-200-mg-gen-rico-envio-urgente http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-lincomycine-500-mg-moins-cher-sans-ordonnance http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/elimite-como-comprar-gen-rico-entrega-48h-brasil http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/210570 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/intagra-100-mg-bas-prix-internet-site-fiable-pharmacie-qui-vend http://brooklynne.net/profiles/blogs/peut-on-acheter-olanzapine-acheter-du-zyprexa-en-toute-securite http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-spedra-no-rx-where-to-purchase-avanafil-in-approved-pharmacy http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/358767 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/baclofen-25mg-buy-safely-where-to-buy-lioresal-cheap

Saquf37

(Iqajo20, 2019.01.29 04:35)

http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/etambutol-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida-usa http://recampus.ning.com/profiles/blogs/discount-oxytetracycline-250mg-order-online-can-i-purchase http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/cheap-risperidone-3-mg-buy-online-where-to-purchase-risperdal-in http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/ciafil-o-en-acheter-prix-tadalafil-40mg-boite-de-8-generique http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/ropinirol-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad-el http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sildenafil-fluoxetine-100-60-mg-comprar-en-farmacia-online-fiable http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-dulcolax-bisacodyl-mastercard-brasil http://www.cavers.club/blogs/post/11848 http://wu-world.com/profiles/blogs/oxytetracycline-250-mg-pharmacie-commander-oxytetracycline-en http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/24256 http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/136980 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/achat-securise-compazine-5mg-bon-prix-site-francais-prix-du http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tran-mf-500mg-urgente

Diwov70

(Tuqor07, 2019.01.28 20:45)

http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-macrobid-nitrofurantoin-monohydrate-gen
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/trimox-order-safely-where-can-i-buy-amoxicillin-guaranteed
http://showmeanswer.com/index.php?qa=43394&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-vibramycin-urgente-espa%C3%B1a
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cheap-nexcital-20-mg-order-online-where-to-purchase-escitalopram
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/hidroxicina-donde-comprar-en-internet-argentina-comprar-atarax
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/lovegra-100-mg-puedo-comprar-sin-receta-env-o-gratis-estado
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dafilar-con-seguridad
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-maxdosa-sildenafil-citrate-de-forma
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-man-axcio-sin-receta-en-internet-espa-a
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-medroxyprogesterone-sin-receta-env-o
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/discount-petibelle-0-03-mg-buy-online-buy-petibelle-medicines
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/thyroxin-thyroxine-200mg-como-puedo-comprar-sin-receta-ahora-usa
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-mesalazina-online-usa-mesalazina-400mg-mujeres
http://brooklynne.net/profiles/blogs/comprar-latanoprosta-xalatan-gen-rico-entrega-24-horas-online
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-daclatasvir-env-o-libre-comprar-daklinza
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/discount-lisinopril-hydrochlorothiazide-5-12-5mg-buy-online-how
http://bioimagingcore.be/q2a/62165/farmacia-comprar-isosorbida-mastercard-isosorbida-farmacia
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-cetoconazol-pela-net-nizoral-generico-o-similar
http://www.facecool.com/profiles/blogs/trazodone-100-mg-comprar-online
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-indinavir-comprar-n-o-precisa-receita-m-dica
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-diaminodiphenyl-sulfone-sin
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-express-isosorbide-10-mg-bon-marche-paiement-visa-comment
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/fincar-5mg-comprar-gen-rico-barato-online-rep-blica-federativa-do
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/procyclidine-kemadrin-5mg-onde-comprar-gen-rico-entrega-48h-via

Doseq05

(Racif06, 2019.01.28 12:08)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/zyad-10-mg-como-posso-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-tadalafil http://snopeczek.hekko.pl/229364/circulass-comprar-farmacia-comprar-sildenafil-citrate-internet http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/salmetedur-salmeterol-0-025mg-comprar-barato-portugal http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-lerk-sildenafil-citrate-sin-receta-de-calidad http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=66275&qa_1=hidroxicarbamida-comprar-online-estados-unidos http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cilafil-100-mg-de-forma-segura http://showmeanswer.com/index.php?qa=38492&qa_1=o%C3%B9-commander-vasifil-prix-sildenafil-citrate-en-suisse http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/onde-comprar-dali-tadalafil-10mg-gen-rico-urgente-tadalafil-para http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-dali-tadalafil-mais-barato-pela-net-brasil-pre-o-dali http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-vedafil-generique-en-ligne-bon-marche-sans http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-discount-synalis-60mg-online-synalis-to-buy-in-london http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/generique-viagra-achat-bon-marche-viagra-livraison-rapide-france http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-du-zyvox-linezolid-generique-linezolid http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/order-effexor-how-to-purchase-venlafaxine-free-shipping http://football.ning.com/profiles/blogs/buy-erotadil-20mg-online-buy-erotadil-brand-online http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zydafil-40-mg-sin-receta-r http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildara-sin-receta-pago-mastercard http://football.ning.com/profiles/blogs/buy-tadasure-40mg-tadasure-60-mg-on-backorder http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/ezetimibe-10mg-comprar-de-calidad-rep-blica-del-ecuador-comprar http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/dramavol-dimenhydrinate-o-commander-acheter-dimenhydrinate-sans http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-do-virineo-menor-pre-o-pela http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/td-pill-tadalafil-dapoxetine-20-60-mg-onde-comprar-gen-rico-pre-o http://www.facecool.com/profiles/blogs/meloxicam-15-mg-donde-comprar-sin-receta-r-pido-espa-a-mobic-15mg

Bixod91

(Reken16, 2019.01.28 01:29)

http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-como-posso-comprar-urgente-no-brasil
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/order-tadafil-online-get-tadafil-without-prescription
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viasil-130mg-gen-rico-com-frete-gr-tis
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/voltaren-sr-como-posso-comprar-na-internet-brasil
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/glipizida-glucotrol-onde-comprar-mais-barato-via-internet-brasil
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-cloridrato-de-triexifenidil-artane-gen
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/comprar-ciavor-diario-60-mg-frete-gr-tis-brasil-tadalafil-comprar
http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=192691&qa_1=acheter-amfidor-sildenafil-citrate-acheter-sildenafil-citrate
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-proxatan-2-mg-on-sale-proxatan-buying-it
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/comprar-refren-sildenafil-citrate-gen-rico-envio-48-horas-pela
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/ecriten-100-mg-comprar-sin-receta-online-sildenafil-citrate-120mg
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/336992
http://ggwadvice.com//index.php?qa=52690&qa_1=express-vistagra-sildenafil-citrate-120mg-vistagra-france
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-avixar-entrega-r-pida-panam-comprar
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/site-fiable-achat-cyclophosphamide-pharmacie-en-ligne-andorre
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-amore-36-fiable
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/65/11813/donde-a-la-orden-trepol-sildenafil-citrate-130-mg-ahora-silden
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/achat-de-sialis-10mg-generique-baisse-prix-securise-sialis-sans
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/panagra-sildenafil-citrate-25-mg-o-achat-sur-le-net-panagra-prix
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23202
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/vidalista-tadalafil-60mg-donde-puedo-comprar-buen-precio-estados

Iqocu40

(Orixu87, 2019.01.27 14:55)

http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/vigoril-50-mg-donde-comprar-sin-receta-online-chile-comprar http://bobford.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-do-havante-25-mg-com-garantia-on https://madbuddy.club/blogs/post/14326 http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-felodipina-sin-receta-en-farmacia-online http://www.libertyxchange.com/blogs/post/86755 http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/buy-duraviril-120-mg-online-where-to-buy-duraviril-generic http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/silvasta-order-cheap-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in http://flutes.ning.com/profiles/blogs/minocycline-100mg-o-en-commander-acheter-du-minocycline-100-forum http://movsam.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-zyad-entrega-r-pida-via-internet-brasil http://showmeanswer.com/index.php?qa=35928&qa_1=farmacia-comprar-metoclopramida-nicaragua-metoclopramida http://showmeanswer.com/index.php?qa=37584&qa_1=order-erectimax-150mg-on-sale-erectimax-buying-in-usa http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/refren-100mg-como-comprar-de-forma-segura-brasil-quiero-comprar http://wu-world.com/profiles/blogs/cianeo-10-mg-como-comprar-gen-rico-sem-prescri-o-bula-do-remedio http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/avafil-sildenafil-citrate-25-mg-como-posso-comprar-gen-rico http://answers.codelair.com/22510/rosytona-sildenafil-citrate-comprar-rep%C3%BAblica-sildenafil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-ciavor-tadalafil-40mg-de http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-majegra-150-mg-bon-prix-rapide-sildenafil http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-dafilar-60mg-online-where-to-buy-tadalafil-in-approved http://bioimagingcore.be/q2a/48432/helpin-100mg-order-safely-greece-buying-helpin-online http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/religra-sildenafil-citrate-150-mg-comprar-env-o-libre-estados http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-xpandyl-tadalafil-en-pharmacie-prix http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-minuslip-fenofibrate-200-mg-sin http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-prilo-sildenafil-citrate-150mg-gen-rico-de http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=19628&qa_1=express-belfil-g%26%23233-n%26%23233-belfil http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/vitarfil-120-mg-como-puedo-comprar-barato-espa-a-comprar http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-cialis-tadalafil-gen-rico-sem-receita-pela-internet-rep http://www.prds66.fr/profiles/blogs/modrasil-120mg-en-ligne-pas-cher-commander-avec-mastercard http://bioimagingcore.be/q2a/49996/achat-express-viagra-130mg-prix-viagra-paris

Перезвоните

(Юлия, 2019.01.17 09:14)

Перезвоните мне пожалуйста 8 (499) 322-46-85 Юлия.

Перезвоните

(Юлия, 2019.01.14 13:22)

Перезвоните мне пожалуйста 8 (499) 322-46-85 Юлия.